A A A

2002

VII Ogólnopolska Sesja Wykładowa Koła Naukowego Studentów
Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
25-27 Października 2002

 

Wykłady

 1. Elżbieta Sochacka
  "Poznanie ludziego genomu. Perspektyw wykorzystania, nadzieje i obowy."
 2. Krzystof Zając
  "Chiralne chloroalkilo-1,3,5-triazyny i ich zastosowanie jako eancjomeroróźnicujące odczynniki kondensujące"
 3. Marzena Nowak
  "Wpływ wieku, rodzaj mięsnia i obecność NaCl na skład i stopień denaturacji barwników wołowych w mięsie wołowym"
 4. Tomasz Halamus
  "Woda z hydrożelach z ciekłokrystaliczną organizacją sieci polimerowej"
 5. Jakub Milczarek
  "Produkcja i charakterystka modyfikowanych, porowatych, szklanych ziaren do analitycznej immoblizacji enzymów z grupy MMP"
 6. Marcin Kuzański
  "Zintegrowany system wspomagania procesu dydaktycznego: virtual instruments, e-learning"
 7. Damin Smuga
  "Inhibitory proteazy HIV-1"
 8. Jakub Czerski
  "Zaburzenia metabolizmu hemu"
 9. Igor Czerski
  "Kwantowa reorientacja grupy metylowej"