A A A

III edycja

III edycja Mikołajkowego Konkursu Chemicznego zakończona!

 

Tegoroczni zwycięscy to studenci Uniwersytetu Łódzkiego:

 

Jakub Krężel

Dariusz Zieba

Rafał Kluza

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Nagrodę specjalną w postaci sfinansowania uczestnictwa w konferencji PTChem otrzymał

 

Krzysztof Buczek

student Wydziału Chemicznego PŁ

 

Zdjęcia z III edycji Konkursu znajdziecie w zakładce na dole strony.

 

 

 

 


Regulamin:

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. W konkursie mogą wziąć udział studenci, doktoranci oraz pracownicy Politechniki Łódzkiej oraz studenci Wydziału Chemii UŁ.
 2. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z różnymi dziedzinami chemii na poziomie podstawowym.
 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu Konursu.
 4. Zadania praktyczne będą się odbywały pod kontrolą organizatorów, zgodnie z przepisami BHP, panującymi w laboratorium chemicznym.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

§ 2 - Przebieg Konkursu:

 1. Rozwiązywanie zadań na czas
  20 prostych zadań rachunkowych – 10 minut
  1 pkt za każde poprawnie rozwiązane zadanie

 2. Wybór kategorii
  Uczestnicy wybierają liczbę od 1 do 12. Pod każdym numerem kryją się 2 kategorie pytań, spośród których wybierają jedną (3 pytania dla każdego zespołu)
  2 pkt za poprawną odpowiedź (możliwy 1 pkt za odpowiedź częściową)

  Co się stanie dalej
  Uczestnicy wybierają liczbę od 1 do 8. Pod każdym numerem kryje się jedno nagranie doświadczenia chemicznego, bez zakończenie. Należy odpowiedzieć co stanie się dalej.
  1 pkt za poprawną odpowiedź

 3. Kto pierwszy ten lepszy
  Trzy kategorie pytań o różnym stopniu trudności (pytania za 1, 2 i 3 punkty).
  Zespoły wystawiają po jednym zawodniku do odpowiedzi na 4 pytania danego stopnia trudności.

 

 

NAGRODY!!!

Zwycięskiej grupy przyznano atrakcyjne nagrody książkowe
oraz wpis do suplementu do dyplomu!

Dodatkowo niepowtarzalny i oryginalny
kubek z podpisami naszych wspaniałych dziekanów,
oraz
dyplom!