A A A

Rok akademicki 2010/2011

 

 

 

DATA

SPOTKANIE/
WYKŁAD

TYTUŁ WYKŁADU

14.10.2010

Walne Zebranie

-

20.10.2010

Spotkanie organizacyjne

-

27.10.2010

mgr inż. Jakub Pięta

"Przepraszam, gdzie jest śmietnik?"

03.11.2010

dr Agnieszka Ślązak

"Gdy opór spada... Rzecz 
o nadprzewodnictwie"

10.11.2010

dr hab. inż.
Jacek Grams

"Zastosowanie spektroskopii mas jonów wtórnych 
do badań modyfikacji powierzchni ciał stałych"

17.11.2010

Spotkanie w sprawie Konkursu Chemicznego

-

24.11.2010

dr inż. Jacek Krystek

"Czy dwutlenek węgla można złapać, przenieść 
i złożyć?"

01.12.2010

dr hab. inż.
Jerzy L. Gębicki
(prof. PŁ)

"Chemia radiacyjna 
w badaniach podstawowych"

08.12.2010

dr inż. Piotr Ulański

"Radioliza 
impulsowa jako narzędzie
do badania kinetyki rodnikowych reakcji 
elementarnych 
w układach polimerowych"

13.12.2010

Konkurs Chemiczny

-

15.12.2010

Wigilia

-

12.01.2011

prof. dr hab. inż.
Piotr Paneth

"Do czego może się przydać chemia obliczeniowa?"

02.03.2011

Spotkanie organizacyjne

-

15.03.2011

Spotkanie Organizacyjne

Podsumowanie działalności Członków Koła w semestrze zimowym 2010/2011.

21.03.2011

Wycieczka
do zakładu Nycomed

-

22.03.2011

Spotkanie organizacyjne

-

29.03.2011

Adam Truchlewski

"Struktura związków 
o działaniu tuberkulostatycznym"

05.04.2011

Rafał Strzelczyk

"Hybrydowe powłoki polimerowe"

12.04.2011

mgr inż.
Tomasz Sierański

"Chemioterapia przeciwwirusowa"

19.04.2011

Ireneusz Kamiński

"Synteza wiązania peptydowego 
w środowisku wodnym"

10.05.2011

Spotkanie organizacyjne

-

17.05.2011

Mateusz Korwin-Kochanowski

"Opale"

24.05.2011

Jakub Sylburski

"Badanie zanieczyszczeń powietrza metodami TOF-SIMS, XPS, FTIR"

31.05.2011

Sławomir Zapart

"Otrzymywanie wodoru
z biomasy"

07.06.2011

Agnieszka Sztolcman

"Nanomedycyna - wyzwania i właściwości"