A A A

Rok akademicki 2013/2014

 

 

 

DATA

SPOTKANIE/
WYKŁAD

TYTUŁ WYKŁADU

02.10.2013

Spotkanie organizacyjne

-

10.10.2013

Spotkanie rekrutacyjne

-

29.10.2013

mgr inż. Tomasz Sierański

"Are you fundamental particle?"

05.11.2013

prof. dr hab. Marek Główka

"Czy aspiryna Bayera może być lepsza?"

13.11.2010

Wycieczka po Instytucie Polimerów i Barwników

-

19.11.2013

dr Agnieszka Ślązak

"Gdy opór spada... Rzecz o nadprzewodnictwie"

26.11.2013

dr hab. Izabela Witońska

"Siarkowodór-toksyczny powiew życia"

03.12.2013

Spotkanie konkursowe

 

06.12.2013

5 Mikołajkowy Konkurs Chemiczny

-

17.12.2013

dr Marcin Siciński

"Polimery w motoryzacji"

19.12.2013

Wigilia

-

14.01.2014

Spotkanie podsumowujące semestr zimowy

-

04.03.2014

Spotkanie organizacyjne

-

11.03.2014

Piotr Fudali

 

"Miłość jako reakcja chemiczna"

 

11.03.2014 Dagmara Wilińska "Sposoby ochrony przyrody"

18.03.2011

inż. Edyta Wojtczak

 

 

 

 

Justyna Wróbel

 

"Funkcjonalizowane nanożele polimerowe oraz ich zastosowanie jako narzędzia w aktywnym dostarczaniu leku"

 

"Monitoring stężenia 210Po w powietrzu za pomocą bioindykatorów"

25.03.2014

Magdalena Brzezińska

 

 

Maciej Maćkowiak

"Mendelejew w chemicznym gabinecie dziwów"

 

"Kilka słów o syntezie atomów superciężkich"

15.04.2014

Jerzy Grabowski

 

 

Anna Wieraszka

"Paliwa alternatywne w przemyśle motoryzacyjnym"

 

"Chemia w rolnictwie"

06.05.2014

Martyna Czapnik

 

 

Arkadiusz Klimkiewicz

"Do rany zaświeć, czyli rzecz o nadtlenkach azotu"

 

"Dzieci, dzieci opowiem Wam o utylizacji śmieci"

12.05.2014

Jakub Feja

"Chemia zapachu"

27.05.2014

Przemysław Siarkiewicz

 

 

 

 

 

Marta Ruta

"Wpływ degradacji radiacyjnejna szybość dyfuzji lantanowców w matrycach szkieł bromokrzemowych i fosforanowych"

 

"Dopalacze-chemiczny odlot"

03.06.2014

Daniel Darnikowski

"Mowa ciała w prezentacji i życiu codziennym"

17.06.2014

Mikołaj Wlazło

 

 

Radosław Ciepichał

"Samonaprawiające się materiały"

 

"Energia jądrowa to nie tylko elektrownie!"

24.06.2014

Spotkanie podsumowujące semestr letni

-

01.07.2014

Spotkanie Koła

-