A A A

Projekty

Prezentacja wszystkich projektów prowadzonych przez Koło.

 • Monitoring stężenia Po w powietrzu za pomocą bioindykatorów

  Projekt realizowany od 01.02.2014r. do 30.04.2014r. w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej. Dotyczył oznaczania 210Po w mchach i porostach w centralnej Polsce. Celem badań było wskazanie regionów o najwyższym stężeniu 210Po,
  a także zbadanie sposobu rozłożenia zanieczyszczeń polonem na badanym terenie
  i porównanie z lokalizacją potencjalnych źródeł.

  Opiekunowie: dr Magdalena Długosz-Lisiecka

  Członkowie projektu: Justyna Wróbel

   

  Projekt zakończony

 • Nowa metoda syntezy pirymidyn modyfikowanych w pozycji C-5,1

  Badania użyteczności grupy 5-piwaloiloksymetylowej (2-tio)urydyny w reakcjach substytucji nukleofilowej jako nowa, atrakcyjna i uniwersalna metoda syntezy pirymidyn modyfikowanych w pozycji C-5,1.

  Opiekunowie: dr inż. Grażyna Leszczyńska, dr inż. Agnieszka Dziergowska,
  mgr inż. Karolina Woźniak

  Członkowie projektu: Piotr Surynt, Beata Wieraszka

   

  Projekt zakończony

 • Dygestorium

  Zakup i rozbudowa przenośnego dygestorium do pokazów chemicznych.