A A A

Dygestorium

 

W pierwszej kolejności planujemy zakupić w firmie zajmującej się dystrybucją materiałów polimerowych gotową komorę dygestorium – mniej więcej prostopadłościenne pudło z wyciętymi otworami na ręce, wyciąg i odczynniki które będziemy chcieli umieszczać w środku.

 

Wszystkie ściany będą przeźroczyste, co umożliwi oglądanie osobom postronnym doświadczeń przeprowadzanych wewnątrz. Spodnia część będzie wykonana z białego PVC ze względu na największą z dostępnych materiałów odporność na chemikalia. Zostaną zainstalowane też kraniki, umożliwiające wprowadzanie do środka rozmaitych gazów (gazu obojętnego – jeśli będzie wymagała tego reakcja, lub gazu do palnika).

 

W dalszej kolejności, już samodzielnie, planujemy dodać rękawice tak by możliwa była praca w atmosferze gazu obojętnego i rurę stanowiącą wyciąg. Ponieważ na końcu zainstalujemy wentylator, będziemy mogli intensywnie odprowadzać toksyczne produkty gazowe i/lub dymy powstające w reakcji (a także zwykłą parę wodna powstającą podczas ogrzewania roztworów) z dala od komory. Wszystkie zbędne gazy będzie można odprowadzać bezpiecznie za okno a nasze dygestorium będzie mogło być użytkowane nawet w pomieszczeniu pierwotnie nieprzystosowanym do prowadzenia doświadczeń chemicznych.

 

Powyższe parametry pozwolą nam wykorzystać ten sprzęt do przedstawiania ciekawych, aczkolwiek potencjalnie niebezpiecznych, doświadczeń szerokiej widowni, na przykład podczas różnego rodzaju targach, piknikach czy eventach.