A A A

PTCh 2009

Jako ludzie, zawsze będący w centrum ważnych wydarzeń na Wydziale Chemicznym oraz Uczelni, braliśmy czynny udział w przygotowaniu 52. Zjazdu PTCh w Łodzi. Podczas kilku wrześniowych dni chętnie służyliśmy wszelkiego rodzaju pomocą i radą wszystkim gościom i uczestnikom Konferencji. Odegraliśmy bardzo znaczącą rolę jako ekipa techniczna, obsługującą sesje ustne i posterowe oraz jako pomoc
w różnych innych przedsięwzięciach. Członkowie Koła poświęcili także dużo swojego czasu przed samym Zjazdem podczas przygotowywania materiałów. Część z nas brała udział w Konferencji PTCh również w charakterze zwykłych uczestników prezentując swoje wyniki badań.

 • ciężka wieczorno-nocna praca na uczelni
  ciężka wieczorno-nocna praca na uczelni
 • VIPY...
  VIPY...
 • Kubów dwóch...
  Kubów dwóch...
 • Piotruś jednak tańczy :D
  Piotruś jednak tańczy :D
 • zasłuchane i skupione :)
  zasłuchane i skupione :)
 • nasi profesorowie :)
  nasi profesorowie :)
 • ciągniemy, ciągniemy!
  ciągniemy, ciągniemy!
 • jest też czas na zabawę :)
  jest też czas na zabawę :)
 • oraz czas na integrację
  oraz czas na integrację