A A A

V edycja

5 edycja Mikołajkowego Konkursu Chemicznego zakończona!

 

Zwycięzcy Konkursu:

 

Adam Łuczak
Mateusz Marchel
Katarzyna Śniady

 

II miejsce :

 

Zajęli studenci Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego

 

Greta Utecht
Paweł Tokarz

Justyna Robak

 

Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom, w szczególności zwycięzcom Konkursu. Cieszymy się z takiego zainteresowania oraz z tego, że studenci przybyli z różnych wydziałów sprawdzić się z wiedzy z dziedziny chemii. Mamy nadzieję, że była to nie tylko konkurencja, ale i także świetna zabawa.

 

Zwycięzcom przyznano atrakcyjne nagrody książkowe, koszulki politechniczne, koszulki konkursowe, kubki termiczne, dyplomy oraz drobne upominki! Ponadto na ręce przedstawiciela zespołu złożone zostały kupony do pizzerii.

Za drugie miejsce wręczono również nagrody książkowe, kubki i koszulki.

Każdy uczestnik otrzymał podarunki, koszulki z projektem 5 edycji Mikołajkowego Konkursu Chemicznego oraz dyplomy.

 

Zdjęcia z wydarzenia poniżej.

 

Regulamin V Konkursu Chemicznego:

 

§ 1 - Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem V Konkursu Chemicznego jest Koło Naukowe Studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej „Trotyl” .
 2. W skład jury wchodzi trzech członków KNSWCh „Trotyl”.
 3. Decyzje jury konkursu są niepodważalne.
 4. W konkursie mogą wziąć udział studenci oraz doktoranci Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Członkowie KNSWCh „Trotyl” nie mogą brać udziału w Konkursie.
 6. Konkurs odbędzie się dnia 6 grudnia 2012 roku w Sali Konferencyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
 7. Tematyka obejmuje chemię i nauki pokrewne.
 8. Ogłoszenie wyników odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu Konkursu.
 9. Zadania praktyczne będą się odbywały pod kontrolą organizatorów, zgodnie z przepisami BHP, obowiązującymi w laboratorium chemicznym.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad BHP przez uczestników konkursu.
 12. Kwestie nieujęte w tym regulaminie będą rozstrzygane przez jury konkursu.
 13. Celem konkursu jest popularyzacja chemii wśród studentów szkół wyższych.

 

§ 2 – Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy zgłaszają się w 3-osobowych zespołach, a organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji wśród nadesłanych zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia należy wysłać drogą mailową na adres kolochem@info.p.lodz.pl lub zgłosić swoje uczestnictwo osobiście w siedzibie Koła na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, która mieści się w pokoju 166 (na pierwszym półpiętrze) do końca listopada 2013.
 3. Zespół jest zobowiązany do stawienia się w dniu Konkursu, nie później niż o 8:45 w Sali Konferencyjnej Wydziału Chemicznego.
 4. W razie nieobecności któregokolwiek członka zespołu, cały zespół uznaje się za nieobecny.
 5. Każda osoba biorąca udział w konkursie zobowiązana jest przynieść ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość oraz dokument potwierdzający status studenta (legitymacja studencka lub zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta).

 

 

 • Zdjęcie grupowe
  Zdjęcie grupowe
 • Prezes otwiera wydarzenie i wita uczestników
  Prezes otwiera wydarzenie i wita uczestników
 • Przygotowanie psychiczne do rywalizacji
  Przygotowanie psychiczne do rywalizacji
 • Jury wraz z prowadzącymi też są ważni!
  Jury wraz z prowadzącymi też są ważni!
 • Chyba to niezła łamigłówka... :)
  Chyba to niezła łamigłówka... :)
 • Czy ten test wygląda na trudny?
  Czy ten test wygląda na trudny?
 • Prowadzący Piotr stara się podpowiedzieć
  Prowadzący Piotr stara się podpowiedzieć
 • A oto i drugie zadanie. Roztwory barwników ;)
  A oto i drugie zadanie. Roztwory barwników ;)
 • Fluoresceina taka piękna... wow
  Fluoresceina taka piękna... wow
 • Co to może być? Rozpoznalibyście?
  Co to może być? Rozpoznalibyście?
 • Zagadki z doświadczeniami
  Zagadki z doświadczeniami
 • Przerwa na ciastaa
  Przerwa na ciastaa
 • Ciaaaaastko
  Ciaaaaastko
 • Wybieramy numerek na szybko i...
  Wybieramy numerek na szybko i...
 • ...I kto pierwszy ten lepszy!
  ...I kto pierwszy ten lepszy!
 • Akcent Mikołajkowy ;)
  Akcent Mikołajkowy ;)
 • Kim jesteś? Jesteś Zwycięsca!!
  Kim jesteś? Jesteś Zwycięsca!!
 • Konkurs kończy się uwieńczeniem zwycięzców
  Konkurs kończy się uwieńczeniem zwycięzców